Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: tanrı

Pilot kalem ile ateizmi çökertmek üzerine atayistçe bir değerlendirme

Önce videosunu izleyelim: Videoda yaradılışçılardan sık duyduğumuz bir argüman tekrarlanıyor. Literatürde Teleological argument (ya da design argument) olarak bilinen bu argüman (Dawkins’in Tanrı Yanılgısı‘nda “Tasarımdan kanıt” olarak çevrilmiş) a posteriori … Okumaya devam et

25/03/2013 · 1 Yorum

Şarap tanrısına niçin Lyaeus deniyordu?

Bir arkadaşımız başlıktaki soruyu sormuş. Yunancadaki “çözmek, rahatlatmak, gevşetmek” gibi anlamları veren λύω fiilinden türemiş Λυαῖος “gevşetici, rahatlatıcı” kaygıdan arındırıcı” anlamındadır, bu Latinceye olduğu gibi geçmiştir: Lyaeus. Şarabın insan üzerindeki … Okumaya devam et

27/02/2013 · Yorum bırakın

Exitus-reditus meselesi (Yeni-Platonculuk ve Thomas Aquinas)

Bir arkadaşımız Yeni-Platonculuktaki exitus-reditus olayını sormuş. Exitus “çıkış” (exire: çıkmak, ayrılmak), reditus “dönüş” (redire: <geri> dönmek) anlamında olup Hıristiyanlık terminolojisinde ama özellikle de Aziz Paulus’ta (dolayısıyla Kutsal Kitap’ta) ve Atinalı … Okumaya devam et

18/01/2013 · Yorum bırakın

Spiritus ya da soluk / ruh

Spiritus‘un anlamıyla ilgili birkaç not düşmek istiyorum. Eskiçağda felsefe-bilim terimi olarak karşımıza çıkan neredeyse her Latince ifadenin Yunancadaki bir terime karşılık olarak bulunduğunu (türetildiğini), transliterasyon yapılarak / Yunanca harfler tek tek … Okumaya devam et

10/07/2012 · 9 Yorum

Bossuet’nin tarih anlayışı

Jacques-Bénigne Bossuet’nin (1627 – 1704) tarih algısına meylediyorum kimi kereler (ziyadesiyle nedenlerle uğraşmak istemediğim zamanlarda), kimi kereler de bu algının insanı nasıl süprüntü bir canlıya dönüştürdüğünü düşünüyorum. Bu tarih algısına … Okumaya devam et

11/09/2011 · Yorum bırakın

Bağışlayıcılık mı?

“Babacan bir rahip ölüm döşeğindeki Heine’ın başucuna oturur ve Tanrı’nın bağışlayıcılığından bahsederek ona geçmişte işlediği günahların silineceği umudunu aşılamaya çalışır, Heine şöyle cevap verir: ‘Bien sûr qu’il me pardonnera: c’est … Okumaya devam et

24/08/2011 · Yorum bırakın

Liberal-’ gövdesinin “cömert-” manası üzerine (2)

Liberal-’ gövdesinin “cömert-” manası üzerine başlıklı yazıyı şöyle sonlandırmıştım: “Yine liberalitas Hıristiyan teolojisinde karşımıza “karşıdaki kim olursa olsun, hatta bizim gibi düşünmeyen ya da inançsız biri olsun, ona iyilik etmemiz” anlamında çıkar… … Okumaya devam et

20/08/2011 · Yorum bırakın