Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: aristoteles

Ulusal sanatçımızın ulusal başarısı mı?

“Sanat” teriminden ne anlıyorsunuz? Sanatın ulusal bir yönü var mıdır? Sanatçı ile mümkün olan sanat bireysel bir çabanın sürecini ve ürününü kapsayan bütün bir inşayı imlemez mi? Bu sorular arttırılabilir, … Okumaya devam et

03/09/2014 · Yorum bırakın

Aristoteles’in πολῑτεία’sı mı, o da ne?

πολῑτεία (politeia) Aristoteles’in siyaset felsefesinde önemli yer tutan, bununla birlikte Türkçeye çevrilirken çoğunlukla sorun yaratmış olan bir terimdir. Benim karşılaştığım kadarıyla kimileyin “devlet”, kimileyin “hükümet”, kimileyin “siyasal yönetim”, kimileyin de … Okumaya devam et

23/12/2013 · Yorum bırakın

Aristokrasi adı üzerine (Mete Tunçay’a bir şerh)

Mete Tunçay’ın İngilizceden çevirdiği ve bu yüzden garipsediğim (1, 2, 3, 4), Aristoteles’in Politika‘sının üçüncü kitabının yedinci bölümüne düşülen yıldızlı notlardan birini görüyorsunuz yukarıda (Politika, Remzi Kitabevi, Çev. M. Tunçay, … Okumaya devam et

14/12/2013 · 2 Yorum

Societas civilis / Sivil toplum ve Gezi’sel Durum

Cicero’nun tanımıyla societas civilis (İng. civilian society, Alm. bürgerliche gesellschaft) zenginliği / malvarlığı (toprak sahipliği) ya da hünerleri değil yasal statüsü bakımından eşit olan vatandaşlardan oluşan topluluktur. Bu çerçevede yasa … Okumaya devam et

23/06/2013 · Yorum bırakın

Democritus atomculuğuna “atomculuk” demesek mi?

Materyalizm (maddecilik) atomizme (=atomculuk) dayanır, bunu biliyoruz. Başka deyişle, maddeyi temel almak, esasında ondaki atomik yapıyı temel almak demektir. Monizmin Eskiçağ’daki en güçlü kalesi olan atomcu düşüncenin maddeciliğe böylesine temel … Okumaya devam et

22/10/2012 · Yorum bırakın

Sokratesçi Eğitim Modeli Üzerine I (L. Versényi’den…)

2011’in Şubat’ından itibaren Sokratesçi Eğitim modelinin İlköğretime uygulanabilirliği üzerinde çalışıyorum, bu cihetle ucu ve varacağı yer belli olmaksızın sürecek olan bu çalışmada öne çıkan unsurları Mart ayı boyunca blogda yayınlamaya … Okumaya devam et

10/03/2011 · Yorum bırakın

Dualizm

Aslında dualizmi betimlerken “rüya görürken, kendinizi hem dışarıdan izliyor hem de birinci şahıstan rüyayı deneyimliyorsanız ne olduğunu anlayabileceğiniz şey” demek uygun değildir [bkz.], zira dualizm / ikicilik -ilk ve genişletilmiş … Okumaya devam et

14/02/2011 · 1 Yorum