Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Türkçede Cicero Bibliyografyası

cicero3

Bu Türkçedeki Marcus Tullius Cicero’nun (İ.Ö.106-43) eserlerinden yapılmış çevirileri, hakkında yazılmış kitapları, makaleleri ve tezleri içeren kronolojik bir bibliyografya çalışmasıdır. Çevirileri dört ölçüye göre değerlendirdik: Latince aslından (LA), Latince aslından değil (LAd), Tam metin (TM) ve Tam metin değil (TMd). Kitaplar ve bildirilerle birlikte değerlendirdiğimiz makaleleri hakemli dergide yayınlanıp yayınlanmadığına bakmadan listeledik. Tezlerle ilgili olaraksa sadece Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini değil, aynı zamanda daha önceki dönemde yazılmış olan bitirme tezlerini de dahil ettik. Girdi standardı olarak MLA sistemini kullandık. Yeni yayınlar oldukça ekleme yapılmaktadır. Eklenmesini istediğiniz yayınları email (jengiz@gmail.com) ya da twitter (jimithekewl) yoluyla bildirebilirsiniz.

1. Çeviriler

Catilina’ya Karşı Birinci Nutuk (LA, TMd) Çev. Azra Erhat. Tercüme, 23, 1944: 267-279.
Dostluk (LA, TM) Çev. Türkân Uzel. MEB Yayınları, 1947.
İhtiyarlık (LA, TM) Çev. A. Sarıgöllü. MEB Yayınları, 1951; (2. baskı) 1963; (3. baskı) 1989; (4. baskı) 1990.
Latin Edebiyatından Örnekler Cicero, Livius, Catullus, Horatius (LA, TMd) Çev. Suat Y. Baydur. İstanbul Üniversitesi E.F. Yayınları, 1958.
M. T. Cicero: Seçmeler (LAd, TMd) Haz. Tarık Dursun K. Altın Kitaplar Yayınevi, 1967.
Ödevler 1 (LA, TMd) Çev. A. Sarıgöllü. M. Kulaoğlu, F. Öktem, C. Şentuna. A. Ü. D.T.C.F. Yayınları, 1980.
Dostluk Üzerine (LA, TM) Çev. Ç. Dürüşken. Afa Yayınları, 1994.
Deiotarus’u Caesar’a Karşı Savunma (LAd, TM) Çev. L. Özbay. Cem Kitabevi, 1994.
Şair Archias Savunması (LA, TM) Çev. B. Demiriş ve Ç. Dürüşken. Kabalcı Yayınevi, 1998.
Philippicae Söylevleri I (LA, TMd) Çev. F. Gül Özaktürk. Öteki Yayınevi, 1998.
M.Tullius Cicero’nun Yedinci Philippica Söylevi (LA, TMd) Çev. F. Gül Özaktürk. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi, 40.3-4, 2000: 149-158.
Pompeius’un yetkisi Hakkında (LA, TM) Çev. Ü. F. Telatar. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003.
Konsüllük Eyaletleri Hakkında (LA, TM) Çev. Ü. Fafo Telatar, Multilingual Yayınları, 2004.
Ölüme Övgü (LAD, TMd) Çev. Cânâ Aksoy. Sel Yayıncılık, 2004.
Dostluk Üzerine (LA, TM) Çev. Ç. Dürüşken. Homer Kitabevi, 2005.
Tanrıların Doğası (LA, TM) Çev. Ü. Fafo Telatar – F. Gül Özaktürk. Dost Kitabevi Yayınları, 2006.
Academica I (LA, TMd) Çev. F. Gül Özaktürk ve Ü. Fafo Telatar. Belleten, LXXII.264, 2008: 643- 660.
Post Reditum in Senatu ve Post Reditum and Quirites Söylevleri (LA, TM) Çev. Ü. F. Telatar, S. Gür, T. Erdoğan, C. Koyuncu. Belleten, LXXIV.271, 2010: 871-903.
Scipio’nun Düşü (LA, TMd) Çev. Erendiz Özbayoğlu. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.
Dostluk ve Yaşlılık Üzerine (Lad, TM) Çev. Hacı Berat. Arya Yayıncılık, 2011.
Devlet ve Yasalar’dan Seçmeler (Lad, TMd) Çev. Aysel Doğan. Kaygı, 16, 2011: 179-184.
Tanrıların Doğası (LA, TM) Çev. Ç. Menzilcioğlu. Kabalcı Yayınları, 2012.
Stoacıların Paradoksları (LA, TM) Çev. S. G. Kalaycıoğulları ve C. Ü. Keyinci. İmge Kitabevi, 2012.
Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Çevirisi (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Kutadgubilig, 23, 2013: 107-144.
Cicero’nun Antonius’a Karşı Dokuzuncu Söylevi (LA, TMd) Çev. F. Gül Özaktürk Ankara Üniversitesi In Memoriam Filiz Öktem. Haz. Ç. Aşkit, S. Kalaycıoğulları, R. Kayapınar, C. Ü. Keyinci, R. Öztürk, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2014:  183-188.
Yükümlülükler Üzerine (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, 2013; (2. Baskı) 2014.
Kader Üzerine (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Aylak Adam Yayınları, 2014; (2. Baskı) Zeplin Kitap, 2015.
Devlet Üzerine (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. İthaki Yayınları. İstanbul, 2014; (2. Baskı) 2018.
Bir Özgürlük Düşmanına Saldırı (LA, TMd) Çev. F. Gül Özaktürk. Kafka, 2015.
Dostluk ve Yaşlılık (Lad, TM) Çev. H. Arslanbaş. Siyah Beyaz, 2015.
Ölümü Küçümseme / Tusculum Tartışmaları 1 (LA, TMd) Çev. Ç. Menzilcioğlu. Doğu Batı Yayınları, 2016.
L. Catilina Söylevi (LA, TM) Çev. M. Oktan. Kabalcı Yayınları, 2016.
Milo Savunması (LA, TM) Çev. Ç. Aşkit. Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2016.
Yasalar Üzerine (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, 2016; (4. Baskı) 2018.
Kardeşim Quintus’a Mektuplar (LA, TM) Çev. H. Üreten. Hel Yayıncılık, 2016
Her Şey Bitmek İçin Başlar (LA, TMd) Çev. C. Cengiz Çevik. Aylak Adam Yayınları, 2016.
Caelius Savunması (LA, TM) Çev. Serap Gür Kalaycıoğulları. On İki Levha Yayıncılık, 2017.
Dostluk Üzerine (LA, TM) Çev. Ç. Dürüşken. Alfa Yayınları, 2017.
Cicero’nun De Optimo Genere Oratorum Adlı Eserinin Çevirisi (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Kutadgubilig, 36, 2017: 571-586.
Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, 2017; (2. Baskı) 2018.
Dostluk Üzerine (LA, TM) Çev. C. Cengiz Çevik. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, 2018; (2. Baskı) 2019.
Yaşlanmayı Bilmek (LAd, TM) Çev. B. Günen. Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018.
Yaşlılık Üzerine (LA, TM) Çev. Ç. Dürüşken. Alfa Yayınları, 2018.
Tanrıların Doğası (LA, TM) Çev. Ç. Menzilcioğlu. Alfa Yayınları, 2018.
Tanrıların Doğası (LA, TM) Çev. Ü. Fafo Telatar – F. Gül Özaktürk. Doğu Batı Yayınları, 2018.
Kral Deiotaros Savunması (LA, TM) Çev. Ebru N. Akdoğu Arca. Kabalcı Yayınları, 2018.
Her Şey Bitmek İçin Başlar (LA, TMd) Çev. C. Cengiz Çevik. Zeplin Yayınları, 2019.

 

2. Kitaplar, Makaleler ve Bildiriler

Plütark Çiçeron. Çev. Haydar Rifat. Vakit Gazete Matbaa Kütüphane, 1936.
Rifat, H. Dünya Meşhurları, 8: “Eflatun, Demosten, Laocoon, Heraklit, İskender, Çiçeron, Sezar, Disraeli’nin Hayatı”. Vakit Gazete Matbaa Kütüphane, 1935.
Sinanoğlu, Samim “Yunan Dünyası Karşısında Cicero”. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi, 13.4, 1955.
Sarıgöllü, A. Cicero’nun Mektuplarında Beliren Şahsiyeti. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Yayınları, 1971.
Yonarsoy, Y. Kenan Cicero’nun Felsefi Terminolojisi. İstanbul Üniversitesi. E.F. Yayınları, 1982.
Öz, M. Turgut “Cicero’nun Hukuk Görüşü”. İstanbul Üniversitesi H.F. Mecmuası, 52, 1986: 1-4.
Dürüşken, Ç. “Cicero’da Mantık”. Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 1992: 25-29.
Öktem, F. “Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu”. Littera: Edebiyat Yazıları, 7, 1996: 157-179.
Özbayoğlu, E. “Cicero’nun Panter Avına İlişkin Birkaç Cilicia Mektubu”. Olba, 1, 1998: 131-138.
Öktem, F. “Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu (2)”. Littera: Edebiyat Yazıları, 9, 1999: 19-36.
Demiriş, B. “M. Tullius Cicero ve Erdemler Üzerine”. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 91, 1999: 27-31.
Özaktürk, F. Gül “Cicero ve Philippicae Söylevleri”. Ankara Üniversitesi Batı Dil ve Edebiyatları Dergisi, III.3, 1998.
Özaktürk, F. Gül “Cicero’nun Genç Pompeius ile Sulla Konusundaki Tutum ve Düşünceleri I (İ.Ö.89-79 yılları arası)”. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi, XXXIX.1-2, 1999: 299-307.
Menzilcioğlu, Ç. “Cicero’nun De Republica’sı Işığında İdeal Devlet Adamı”. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2002: 18-26.
Dürüşken, Ç. “Roma’da Entellektüelliğin Temeli: Cicero’nun Humanitas Anlayışı”. İstanbul Üniversitesi E.F. Klasik Filoloji Seminerleri, 1, 2004: 1-9.
Çevik, C. Cengiz “Cicero, De Finibus III’te ‘Latincede Felsefi Terminoloji’ Üzerine Bir İnceleme”. Felsefe Arkivi, 33, 2008: 43-86.
Menzilcioğlu, Ç. “Cicero Tanrı-Tanımaz mı? De Natura Deorum’dan Bir Çözümleme”. Kutadgubilig, 15, 2009: 77-86.
Özbayoğlu, E. “Öğretici Şiir: Lucretius’un Şiiri, Şair Cicero”. Navisalvia, S. Kabaağaç’I Anma Toplantısı Bildirileri, 2007. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2009: 155-169.
Özbayoğlu, E. “Cicero: Ars Memoriae”. Navisalvia, S. Kabaağaç’ı Anma Toplantısı Bildirileri, 2009. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012: 28-41.
Erçelik, P. “Cicero’nun Ius Naturale Anlayışı”. Navisalvia, S. Kabaağaç’ı Anma Toplantısı Bildirileri, 2010. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012: 34-47.
Erçelik, P. “Marcus Tullius Cicero”. Siyaset Felsefesi Tarihi. Ed. A. Tunçel ve K. Gülenç. Doğu Batı Yayınları, 2013: 64-79.
Çevik, C. Cengiz “Cicero’nun De Fato Adlı Eserinin Teşrihi”. Kutadgubilig, 23, 2013: 157-171.
Keyinci, C. Ü. “Cicero’nun logikē ve dialektıkē terimlerini Latinceye çeviri yöntemi”. Ankara Üniversitesi D. T. C. F. Dergisi, 54.1, 2014: 347-368.
Keyinci, C. Ü. “Cicero’nun Retoriğinde Mantığın Yeri ve Önemi”. Ankara Üniversitesi In Memoriam Filiz Öktem. Haz. Ç. Aşkit, S. Kalaycıoğulları, R. Kayapınar, C. Ü. Keyinci, R. Öztürk, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2014: 137-146.
Aşkit, Ç. “Cicero’nun Yaşadığı Dönemde Roma’da Mahkemeler ve Dava Süreci”. Ankara Üniversitesi In Memoriam Filiz Öktem. Haz. Ç. Aşkit, S. Kalaycıoğulları, R. Kayapınar, C. Ü. Keyinci, R. Öztürk, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2014:17-24.
Çevik, C. Cengiz “Cicero’nun De Re Publica’sındaki Krallık Dönemi Anlatımının Analizi”. Kutadgubilig, 26, 2014: 185-229.
Çevik, C. Cengiz  “Cicero’nun ‘De Re Publica’sındaki Devlet Tanımı ve Türleri”. Kutadgubilig, 25, 2014: 319-354.
Çevik, C. Cengiz  “Kökensel Bir İnceleme: De Re Publica’da İktidarın Adalet Sorunu!”. Doğu Batı, 69, 2014: 63-105.
Çevik, C. Cengiz “Cicero’nun Siyaset Anlayışında ‘Tiran’ Kavramı Üzerine Bir İnceleme”. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, 5, 2015: 45-62.
Çevik, C. Cengiz  “De Re Publica’da Devlet Adamının Erdemi ve Scipio’nun Düşü”. Kutadgubilig, 27, 2015: 215-240.
Aşkit, Ç. “Cicero’nun Eserlerinde Denizcilik Kaynaklı Eğretilemeler”. Folklor/Edebiyat, 22, 86. Cyprus International University, 2016: 203-220.
Çevik, C. Cengiz “Kronolojik Olarak Türkçede Cicero Bibliyografyası”. Kutadgubilig, 32, 2016: 205-212.
Güzel, S. “Cicero’nun Marcus Antonius Stratejisi: Philippicae Söylevleri”. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 4, 13, 2017: 465-490.
Çevik, C. Cengiz Cicero’nun Devleti: De Re Publica Yazıları. Yapı Kredi Yayınları, 2017.
Çevik, C. Cengiz “Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe”. Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum ‘Eve Dönen Asker’, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi: 12 Eylül 2018.

3. Tezler

Bayraktaroğlu, E. (Bitirme Tezi) “Cicero ve Zamanlarındaki Felsefi Akımları”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1975.
Kazak, Ö. (Bitirme Tezi) “Cumhuriyetin Son Yıllarında Cicero ve Pro Lege manilia’dan Bir Çeviri”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Diller ve Edebiyatı), 1976.
Tekalpan, G. (Bitirme Tezi) “Eski Roma’da Ünlü Kadınlar ve Cicero’dan Çeviriler”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Diller ve Edebiyatı), 1976.
Denizoğlu, Ü. Kazım (Bitirme Tezi) “Cicero ve Antonius Arasındaki Mücadele”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Arap-Fars Filolojisi), 1978.
Dağlı, B. (Bitirme Tezi) “Platon ve Cicero’da Dostluk”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1979.
Çakmak, H. (Bitirme Tezi) “Cicero’nun Mektupları”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1981.
Kandağ, R. (Bitirme Tezi) “Devlet Adamı Olarak Cicero”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1981.
Hendekli, B. (Bitirme Tezi) “Cicero: In Catilinam Orationes”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1981.
Kaya, C. (Bitirme Tezi) “Cicero’nun De Senectute’si”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1981.
Bilmiş, G. Yıldız (Bitirme Tezi) “Polybios, Cicero, Senaca ve Augustinus’ta Roma Devlet Yönetimi Üzerine Düşünceler”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Tarih), 1982.
Batur, H. (Bitirme Tezi) “Cicero ve Caelius Savunması”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1982.
Koç, S. (Bitirme Tezi) “Cicero’nun Devlet Adamlığı”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1982.
Şekerci, M. (Bitirme Tezi) “Cicero ve Seneca’da Dostluk”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1982.
Kabaağaç, S. (Doktora Tezi) “Eski Roma Dini ve Cicero”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Klasik Filoloji), 1981.
Yonarsoy, Y. Kenan (Doktora) “Cicero’nun Felsefi Terminolojisi”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Yunan Dili ve Edebiyatı), 1982.
Özaktürk, F. Gül (Yüksek Lisans) “Cicero’nun Pro Sestio’daki Amacı”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 1985.
Yurtaydın, E. (Yüksek Lisans) “Cicero’nun Sürgün Mektupları”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 1986.
Özaktürk, F. Gül (Doktora) “Cicero’nun Mektupları ve Philippicae Söylevleri Işığında İ.Ö. 44-43 Yılı Olaylarına ve İleri Gelenlerine (Antonius, Octavianus) Karşı Tutumu”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 1992. (Danışman: Prof. Dr. Güngör Varınlıoğlu)
Akoğlu, S. (Yüksek Lisans) “Bir Filozof Olarak Cicero ‘De finibus bonorum et malorum’ Üzerine Bir İnceleme”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2000 (Danışman: Prof. Dr. Filiz Öktem)
Çelik, F. (Yüksek Lisans) “Cicero ve Cumhuriyet Savunusu”. Kırıkkale Üniversitesi, S.B.E. (Siyaset ve Sosyal Bilimler), 2004. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celâlettin Güngör)
Gözlü, A. (Yüksek Lisans) “Cicero’nun Tarihi Kişiliği ve Düşünce Dünyasındaki Yeri”. Selçuk Üniversitesi, S.B.E. (Tarih), 2005. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Bahar)
Akoğlu, S. (Doktora) “Cicero’da Tanrı, İnanç ve Yazgı Özgür İstenç’te Assensio’nun Yeri”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2006. (Danışman: Prof. Dr. Filiz Öktem)
Aşkit, Ç. (Yüksek Lisans) “Yargısal Söylev Türünde Cicero’nun Kuramları ve Uygulamaları”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2006. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Özaktürk)
Koyuncu, C. (Yüksek Lisans) “Cicero’nun Tusculanum Disputationes Adlı Yapıtında Akademia Felsefesi”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2008. (Danışman: Prof. Dr. M. Özaktürk)
Erçelik, Atayman P. (Yüksek Lisans) “Cicero’da Doğal Hukuk Anlayışı”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2008. (Danışman: Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken)
Aslanbaş, M. (Yüksek Lisans) “Marcus Tullius Cicero’nun Düşüncesinde Yaşlılık Kavramının İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi, S.B.E. (Felsefe), 2010. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Canatan)
Cennet, B. (Doktora) “Cicero’da Ölüm-Teselli İlişkisi”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2014. (Danışman: Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken)
Acar, Y. (Yüksek Lisans) “Cicero’nun Ahlak Felsefesi”. Atatürk Üniversitesi, S.B.E. (Felsefe), 2015. (Danışman: Doç. Dr. Abamüslim Akdemir)
Gürgen, A. (Doktora) “Cıcero ve De Officiis Eserindeki Romalı erdemleri”. İstanbul Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2016. (Danışman: Prof. Dr. Bedia Demiriş)
Keyinci, C. (Doktora) “Marcus Tullius Cicero’nun Felsefi Yapıtlarında Kullandığı Akıl Yürütme Teknikleri”. Ankara Üniversitesi, S.B.E. (Latin Dili ve Edebiyatı), 2008. (Danışman: Prof. Dr. Ü. Fafo Telatar)

One comment on “Türkçede Cicero Bibliyografyası

  1. Sanat Temizlik
    02/02/2020

    güzel bir yazı olmuş

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: