Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: terry eagleton

Hiyerarşiden (hierarchia) T. Eagleton’a…

Bugün Terry Eagleton’ın Ayrıntı Yayınları’ndan Mehmet Küçük çevirisiyle çıkan Postmodernizmin Yanılsamaları‘nının (Orjinali “The Illusions of Postmodernism”) bir yerinde görünce anımsadım, hiyerarşi melekler arasında derecelendirilmiş yapıyı işaret eder. T. Eagleton’ın ilgili … Okumaya devam et

28/07/2011 · Yorum bırakın

Evrensel, ama ne için?

Uzunca bir süre evrenselin mümkünlüğünü yadsıdım. Herkesin gördüğünü sandığı ama aslında görmeden salt olmasını istediği yani idealize ettiği kimi değerlere (adalet önünde eşitlik, din dil ırk unsurlarının insan ilişkilerini belirlemede … Okumaya devam et

04/09/2010 · 3 Yorum

>T. Eagleton’dan Postmodernizm Üzerine

>… XX. yüzyılın sonlarına doğru, Batı bütün insanlığın savunucusu olarak ileri doğru cesur bir adım atmıştır. Kültür, denilebilir ki, artık kültürlerin savunucusudur. Tikel, Hegelci jargonda, evrensele yükseltilmiştir -tikeli hem güçlendiren … Okumaya devam et

10/04/2010 · Yorum bırakın

>Kültür

> Terry Eagleton’ın The Idea of Culture‘ının hemen başında doğa – kültür etkileşimi üzerine bazı değerlendirmeler bulunur. Analizci kısa fakat gayet de realist bir neticeye varır: “Nature produces culture which … Okumaya devam et

02/04/2010 · Yorum bırakın

Hasais ut tasavvur il islami

Eserin tuhaf bir “anlaşılabilirlik” problemi vardır bana kalırsa, nasıl okursanız okuyun anlarsınız, en başından en sonuna bütün cümleleri analiz edebilirsiniz tek tek. Ancak bütün olarak incelendiğinde Seyyid Kutub’un salt ucu … Okumaya devam et

10/08/2008 · Yorum bırakın

Hilmi Yavuz, Kur’an ve Roman

Hilmi Yavuz Doğu ve özellikle Müslüman toplumlarda bir edebi tür olarak romanın niçin ortaya çıkmadığına, ya da, mesela Batılı Hıristiyan toplumlarına göre (ve elbette onlar model alınarak) niçin çok geç … Okumaya devam et

23/12/2007 · 1 Yorum