Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: De Republica

Somnium Scipionis 1.9’daki Güneş kutsaması mı?

Somnium Scipionis “Scipio’nun düşü” anlamında olup Cicero’nun De Re Publica adlı eserinin altıncı kitabının son bölümünü başlığıdır. Yazımın başlığından da anlaşıldığı üzere, bu metnin 1.9. kısmında bir Güneş kutsaması var, … Okumaya devam et

23/09/2013 · Yorum bırakın

Macrobius’ta bir “kutsal erdem” (divina virtus) olayı!

Yukarıdaki parça Macrobius’un Cicero tarafından yazılan Somnium Scipionis başlıklı metne yaptığı yorumdan (1.4.2 sq.) alındı. Bilge biri için erdemin ödülü (virtutis praemium) nedir? Macrobius’un alıntısında lafı söyleyen Scipio olduğuna göre, … Okumaya devam et

26/08/2013 · Yorum bırakın

Lactantius, Institutiones Divinae 6.8.6-9

Uzun zamandır kısa bir Latince parça çevirisi paylaşmamıştım. Şimdi paylaşacağım. Parça tam ismi Lucius Caecilius Firmianus Lactantius olup kısaca Lactantius olarak bilinen bir erken dönem Hıristiyan düşünürünün (240-320) Institutiones Divinae … Okumaya devam et

11/08/2013 · Yorum bırakın

Societas civilis / Sivil toplum ve Gezi’sel Durum

Cicero’nun tanımıyla societas civilis (İng. civilian society, Alm. bürgerliche gesellschaft) zenginliği / malvarlığı (toprak sahipliği) ya da hünerleri değil yasal statüsü bakımından eşit olan vatandaşlardan oluşan topluluktur. Bu çerçevede yasa … Okumaya devam et

23/06/2013 · Yorum bırakın

Tiran ismi daha çok yakışmaz mı?

Niçin kişisel gücü, egemen olmayı arzulayan ve hatta halkı baskı altına alarak yöneten birini iyinin iyisi Iuppiter’in isminde geçen “kral” unvanıyla anayım? “Tiran” ismi daha çok yakışmaz mı ona? Cicero, … Okumaya devam et

22/06/2013 · Yorum bırakın

Philosophia togata! Felsefenin Romalı kıyafeti giymesi üzerine (2)

Birinci kısım için bkz. Philosophia togata! Felsefenin Romalı kıyafeti giymesi üzerine Ayrıca Roma’da Felsefe başlıklı bölüme bakabilirsiniz. Romalılar ve Roma’da yaşayan Yunanlar, tarihçi Polybius’un Roma’da eserini yazdığı sıralarda, Roma senatus aristokrasisi … Okumaya devam et

17/04/2012 · 2 Yorum