Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Gezi direnişinin ardında Soros uzantıları mı var?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik. Gezi olaylarının öncesini ve daha sonra yaşananları değerlendirerek, "Soros’un açık toplum enstitüsünün uzantıları var. Türkiye’de var ve malum bunların destekleri uluslararası bazı yapılar var. Özellikle sanal medya üzerinden Sırbistan’da başlayan bu dalga bir şekilde daha önce Arap ülkelerine ulaştırıldı sonra Türkiye’ye de getirildi. Ve apolitik olan gençlik sanal ve sosyal medya kullanılarak bir şekilde sokağa itildi. Sonra bu mesele bütün gayrimemnunların birleşme noktası haline getirildi" dedi.

Kaynak: T24.

Yukarıda alıntılamış olduğum haberde, önde gelen bir hükümet yetkilisinin Gezi direnişinin ardında Soros uzantılarının olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Acaba bu doğru mu? Her şey Mayıs’ın sonunda Gezi Parkı’nda belediyenin iktidarın yönlendirmesiyle giriştiği çevre düzenlemesine  karşı yapılan protestoyla başlamıştı, polisin birkaç ölüm, çok sayıda yaralanma ve bolca maddî / manevî kayıpla sonlanan şiddetli müdahalesi başbakanın dilinde uzlaşmayı değil, bizzat çatışarak, mitingler yoluyla büyük kitleler arasında kamplaşmalar yaratarak protestocuları yok etmeyi amaçlayan bir söyleme dönüştü. Bugünden yaşananlara bakıp da “niçin bu olaylar yaşandı” diye sorduğumuzda, genelde üzerinde uzlaşılan cevap polisin ilk baştaki orantısız müdahalesi ve başbakanın sonrasındaki uzlaşmaz tutumu oluyor. Peki, bu durumda, yine de barışçıl süren başlangıçtaki protesto eyleminin ardında bir bit yeniği, şer odağı minvalinde, “Soros uzantıları” aramak ne kadar mantıklı olabilir? Bunu yorumlamak istiyorum.

Soros kimdir? Bir para babası, ekonomist ve bir borsa manipulatörüdür. Ekonomik gücünü dünyaya hayırlı işler yapmak için kullandığını düşünüyor ya da kendisini böyle lanse ediyor. Karl Popper’dan (The Open Society and Its Enemies adlı eserindeki felsefeden) etkilenerek Open Society / Açık Toplum adıyla kurduğu uluslararası çaptaki vakıfla ABD’de olduğu kadar, kapalı rejimlerdeki insan hakları ve fikir hürriyeti ihlalleriyle mücadele ediyor. Evvelce blogda Soros’un bu kimliği, açık toplum anlayışı üzerine paylaşımlarım olmuştu. Örneğin bkz. George Soros’u anlamak mı, ama ne için?Soros’tan Catullus’a (quare id faciam…) ve ayrıca karş. Locke’tan Hareketle Liberal(izm): Beatrice’i Arayış!

Soros’un kurduğu derneğin açık adıyla Open Society Foundations’ın (OSF) başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir şubesi var. Resmî sitesinden de hakkındaki bilgilere ulaşılabilir olan Açık Toplum Vakfı adındaki bu şube genel olarak açık toplum felsefesini şöyle özetliyor:

Açık toplum fikri, ilk defa Henri Bergson tarafından ortaya atılan, Karl Popper tarafından geliştirilip yaygınlaştırılan bir kavramdır. Popper’ın epistemoloji konusundaki teorisinde ifadesini bulan, dışımızdaki gerçeklik algımızın mükemmel olmadığı, dolayısıyla büyük ve değişmez doğrular konusunda ısrar edilmemesi ve gerçekliğin kimsenin tekelinde bulunmadığı görüşü, Açık toplum fikrinin de temelini oluşturur. Büyük ve kesin doğrular yok ise, farklı görüşlere saygılı olunmalıdır. Açık toplum, kimsenin mutlak bilgiyi elinde tutamayacağını, farklı insanların farklı fikirlere ve beklentilere sahip olabileceğini, ve insanların beraber barış içinde yaşayabilmelerini sağlamak için, bireylerin haklarını koruyacak kurumlara ihtiyaç duyulacağını kabul eden bir toplum anlayışıdır. Uygulamada açık toplum, hukukun üstünlüğüne dayanan, demokratik yollar ile seçilmiş hükümetlerce yönetilen, farklılıkları içinde barındıran güçlü bir sivil toplum; azınlıklara ve azınlık görüşlerine saygı anlamına gelir.

Kaynak

Yine resmî sitede yukarıda özetlenen Açık Toplum fikri minvalinde düşünen kişilerin görüşlerine yer verilmiş, bu kişilerden biri de cumhurbaşkanı Abdullah Gül:

Ülkelerin gelişmesi ve insanların mutluluğu için asgari şart, açık bir topluma dönüşmektir. Anayasamızda yer alan, fikir ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, insanlarımızın onurlu bir hayat sürdürebilmelerinin de teminatıdır. Şiddeti beslemeyen her türlü fikrin serbestçe ve korkusuzca ifade edilebildiği bir açık toplum olma hedefinden asla sapmamalıyız. (28 Ağustos 2007)

Önceki cumhurbaşkanı, Ahmet Necdet Sezer’in de bir görüşü paylaşılmış:

…yasama, yürütme ve yargı organlarınca, kararlı bir tutum izlenmeli, açık bir toplum ve saydam bir yönetim olmanın gerekleri yerine getirilmeli. (1 Ekim 2006)

Siz de siteden diğer kişilerin görüşlerine bakabilirsiniz: http://goo.gl/RD1PP

Üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyleyen bu kişilerden biri dikkat çekiyor: “Açık toplum çok temel bir yaşam şeklinin felsefesidir aslında. Hiçbir tabu dinlemeksizin her şeyin tartışmaya açık olması olgusudur. Açık toplum sürekli değişime açık olmalı, toplumun tüm bireylerinin katılımına açık olmalı.” diyen Can Paker. Aynı zamanda TESEV başkanı olan Paker vakfın eski danışma kurullarında başkan olarak görev almış biri olmakla birlikte, halihazırda Mütevelli Heyeti’nde bulunuyor. (Şuradan teyit edin.) Paker niçin ilgimi çekiyor?  Çekiyor, çünkü kendisi Akp’ye daha yolun başındayken, 2002’de AB ve ekonomik ilişkiler bağlamında brifing sunan ekibin içinde. (Bkz. http://goo.gl/R08ry) Dahası, Akp’nin icraatlarını her daim desteklemiş, çözüm sürecinde akil adam olarak atanmış (Örneğin bkz. 1, 2, 3) ve en nihayetinde Gezi olaylarının Akp’nin çözüm sürecini baltalamak için başlatılmış olabileceğini dile getirmiştir (Bkz. 1).

Dahası da var, ne kadar güvenilir bilmiyorum ama Redhack adlı grubun yayınladığı bir belgeye göre, Paker AB’den sorumlu bakan Egemen Bağış’ın etrafa dağıttığı hediyelerden nasibini en fazla almış kişilerden biri. (Şuradan teyit edin.) Dolayısıyla hem Paker tarafından hükümete, hem de hükümet tarafından Paker’e dönük bir ilgi olduğu aşikar.

Şimdi, tekrar başa dönelim. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ne demişti? “Soros’un açık toplum enstitüsünün uzantıları var. Türkiye’de var ve malum bunların destekleri uluslararası bazı yapılar var.” (Türkçesi biraz bozuk ama üç aşağı beş yukarı demek istediği şeyi anlıyoruz.) Gezi olaylarının ardında gerçekten de Soros’a bağlı olan Açık Toplum Vakfı varsa -ki “uzantılar” ile başka kim / ne kast edilebilir?- Bu durumda onun halihazırda Mütevelli Heyeti başkanı olan Can Paker de dolaylı olarak itham edilmiş olmaz mı? Yukarıda da söylediğim gibi her daim Akp’nin yanında olmuş olan Paker’in içinde bulunduğu bir vakıf niçin Akp’ye oyun oynamış olsun? İşin tuhafı, Akp’nin AB sürecine önem verdiği dönemde Açık Toplum Vakfı Akp’nin daha çok ulusal/milliyetçi muhalifleri tarafından eleştiriliyor ve bir yıkım projesinin ardındaki gizli teşkilatlanma olarak görülüyordu (Bkz. 1, 2, 3, 4), ki basında Soros’un bizzat Akp’yi takdir ettiğine dair haberler bile çıkmıştı. (Örneğin bkz. 1, 2) Şimdi işler tersine döndü, muhaliflerin Soros’un desteklediğini düşündüğü Akp’nin üst düzey bir yetkilisi Türkiye’deki Gezi hareketliliğini, görüldüğü gibi, Soros uzantılarına bağladı. Demek ki her kesim bir gün mutlaka Soros tarafından manipule edilecekmiş, anladığımız bu.

Çelik’in ifadelerinden anladığımız kadarıyla Soros Sırbistan’dan başlamak üzere, Arap baharında da operasyona girişmiş. Oysa daha önce Gökçek, Yiğit Bulut ve sonunda bakanlar kurulu Sırp kökenli OTPOR örgütünün Gezi Parkı olaylarında rol oynadığını söylemişti (örneğin bkz. şurada). Bu durumda OTPOR’u destekleyen de Soros olmuş oluyor hükümet nezdinde. Biraz araştırdım batı kaynaklı Soros-OTPOR ilişkisini gösteren net kanıtlara ulaşamadım, biraz daha araştırırsam belki bulurum. Ancak şu an bunu da önemsemiyorum, zira evvelce Ekşi’de OTPOR’la ilgili yazdığım yazıda da söylediğim gibi, Gezi direnişçilerinin taleplerinde ve o talepler uğruna sokağa dökülmelerinde meşru olmayan hiçbir şey yoktur, dolayısıyla bu hareketin arkasında OTPOR’un olup olmamasının da bir önemi yoktur. İnsanların ilkin bir çevre düzenlemesini demokratik yollarla protesto etmesi ve sonra, karşılaştıkları şiddetli müdahale yanında  kendilerince baskıcı gördükleri bir rejimi de protesto etmeye başlamalarında OTPOR tetiklemesi olsa ne olur, olmasa ne olur?

Dahası da var, aynı yazıda belirtmiştim, -ki Çelik de burada alıntıladığım konuşmasında aynı tutarsızlığı sergiliyor-: Akp Arap Baharı’nda kapalı rejimlerin yıkılışını mutlulukla karşılamış ve o Müslüman ülkelerindeki yeni rejim ya da hükümetleri dünyada ilk tanıyan ülke iktidarlarından olmuştu. Peki, madem Çelik’in dediği gibi, Soros, OTPOR ya da her ikisi birden Arap Baharı’nda kurulu iktidarlar aleyhine çalıştı, o vakit Türkiye hükümeti buna niye destek verdi? Yoksa, böyle olduğunu bilmiyor muydu? Bilmiyor idiyse, şimdi öğrendiğine göre (Çelik bildiklerini itiraf ediyor), ilgili Arap ülkeleriyle ilişkilerini yeniden mi düzenleyecek? Düzenleyecekse, ne diyecek, nasıl yapacak? Örneğin Mısır’daki yeni oluşuma “Arkanızda OTPOR varmış, Mubarek’i geri getirin” mi diyecek? Ya Esed’in durumu? Ya onun yıkılmasını isteyen Özgür Suriye Ordusu da OTPOR’dan ve onun üzerinden olmak üzere Soros’tan destek alıyorsa? Sorular arttırılabilir, ben sadece Çelik’in ve genel olarak hükümetin Gezi hareketiyle ilgili yaşadığı “aydınlanma”nın yarattığı tutarsız durumu göstermeye çalışıyorum.

Bir benzerlik ortaya çıkıyor, Arap Baharı sırasında devrilen ya da hala devrilememiş olan liderlerin/kadroların hepsi dış güçlerin ülkelerinde bir oyun oynadığından bahsetmişti (Örneğin bkz. 1, 23, -aksi yönde de olsa- 4, 5, 6). Şimdi Akp de tüm yandaşlarıyla birlikte dış güçlerin Türkiye’de oyun oynadığını ve asıl hedefin Erdoğan’ın devreden çıkarılması olduğunu söylüyor. Arap Baharı kapsamındaki ülkelerin kendi aralarındaki ilişkiye ve birbirlerinin baharını nasıl yorumladığına değinmiyorum, doğrudan Türkiye’ye bakıyorum, gördüğüm ise, ona başkasının baharının uzaktan hoş geldiğidir. “Hoş gelme”yi tabi ki, iki anlamda da kullanıyorum.

One comment on “Gezi direnişinin ardında Soros uzantıları mı var?

  1. Serkan
    03/08/2013

    Çok başarılı bir yazı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Bilgi

This entry was posted on 25/06/2013 by in Başka birtakım hassasiyetler, Genel and tagged , , , , , .
%d blogcu bunu beğendi: