Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: Tevfik Fikret

Spiritus ya da soluk / ruh

Spiritus‘un anlamıyla ilgili birkaç not düşmek istiyorum. Eskiçağda felsefe-bilim terimi olarak karşımıza çıkan neredeyse her Latince ifadenin Yunancadaki bir terime karşılık olarak bulunduğunu (türetildiğini), transliterasyon yapılarak / Yunanca harfler tek tek … Okumaya devam et

10/07/2012 · 9 Yorum

Tevfik Fikret, HAB-I GİRİZÂN (Kaçan uyku)

HAB-I GİRİZÂN … Evet, her şey uyur, ey leyl-i mes’ûd; fakat ben bir zıyâ-yi rağşedârın enîs-i hüznü, bîârâm ü bîsûd, müebbed beklerim bir subh-i târın tulû’-i nahsini ümmîd içinde… İçim … Okumaya devam et

17/06/2012 · Yorum bırakın

“Promete” – Tevfik Fikret

PROMETE   Kalbinde her dakıyka şu ulvî tahassürün minkar-ı âteşînini duy, dâimâ düşün: Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım? Yükselmek âsümâna ve gülmek, … Okumaya devam et

29/05/2012 · 1 Yorum

Philosophia togata! Felsefenin Romalı kıyafeti giymesi üzerine (2)

Birinci kısım için bkz. Philosophia togata! Felsefenin Romalı kıyafeti giymesi üzerine Ayrıca Roma’da Felsefe başlıklı bölüme bakabilirsiniz. Romalılar ve Roma’da yaşayan Yunanlar, tarihçi Polybius’un Roma’da eserini yazdığı sıralarda, Roma senatus aristokrasisi … Okumaya devam et

17/04/2012 · 2 Yorum

Tevfik Fikret, Tefekkür

Zemân olur ki, düşünmekden ihtiraz ederim; müfekkirem o zaman bir nihâle benzer ki, alîl ü rağşenümâ şahsâr-ı bîberki şikest olur küçücük darbesiyle bir kanadın. O gün, fasıyh u muakkad, bütün … Okumaya devam et

27/03/2012 · 1 Yorum

“Timsâl i Cehâlet”, Tevfik Fikret

… Kükrer, bağırır; dağlara çarpar-da sadâsı bîfâide, eylerdi bütün kendine avdet; ablak yüzünün lihye i cârûbnümâsı enzar ı temâşâya verib siqlet ü vahşet, titrerdi civârındaki, pîşindeki eşyâ nutkundan uçan zehr … Okumaya devam et

21/11/2011 · Yorum bırakın

“İnanmak İhtiyacı”, Tevfik Fikret

Bütün boşluk: Zemin boş, âsümân boş, kalb ü vicdan boş; tutunmak isterim, bir nokta yok pîş i hasârımda. Bütün boşluk: Döner bir hiyçi î mûhiş civârımda; döner beynim berâber; ihtiyârım, … Okumaya devam et

19/11/2011 · 1 Yorum