Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: liber

Şarap tanrısına niçin Lyaeus deniyordu?

Bir arkadaşımız başlıktaki soruyu sormuş. Yunancadaki “çözmek, rahatlatmak, gevşetmek” gibi anlamları veren λύω fiilinden türemiş Λυαῖος “gevşetici, rahatlatıcı” kaygıdan arındırıcı” anlamındadır, bu Latinceye olduğu gibi geçmiştir: Lyaeus. Şarabın insan üzerindeki … Okumaya devam et

27/02/2013 · Yorum bırakın

Liberal-‘ gövdesinin “cömert-” manası üzerine

“Liberal-” Latincede “özgür” anlamındaki liber sıfatından geliyor, bu sıfat da Yunancadaki “arzulamak” anlamındaki λιφ-, λίπτω fili ve Sanskritçedeki “arzulu” anlamındaki lub-dhas sıfatıyla çağdaş ya da yakından ilişkili. C. T. Lewis’in … Okumaya devam et

16/08/2011 · 1 Yorum

Recitatio mefhumu üzerine

Recitatio bugün bizim tümüyle yabancısı olduğumuz bir mefhumdur. Augustus döneminden evvel ziyadesiyle “adlî muameleler esnasında eldeki metinlerin yüksek sesle okunması” anlamına gelen bu ifade (Cicero, Clu. 51, 141; Auct. Her. … Okumaya devam et

04/04/2010 · 8 Yorum