Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: tempus

Epicurus’un σύμπτωμα’sı ve Lucretius’ça zaman

Sextus Empiricus, Epicurus’un zamanı σύμπτωμα συμπτωμάτων olarak adlandırdığını söylüyor (Adversus Mathematicos 10.219), yani Türkçesiyle “semptomların semptomu” ya da “ilineklerin ilineği”. Türkçede “semptom” dediğimiz σύμπτωμα (symptoma) esasında “denk gelen” anlamındadır, başka deyişle “belirti” ya … Okumaya devam et

30/10/2012 · 1 Yorum

Zaman

Cicero “ipsum quidem generaliter definire difficile est” diyor, yani “onu genel hatlarıyla tanımlayabilmek güç.”[1]  Zamanın “genel” (generaliter: “genel olarak”) tanımı, güçlüğü nispetinde bir niteliğin betimleyicisi olması bakımından kolaylık sağlıyor. Ancak … Okumaya devam et

21/02/2011 · Yorum bırakın