Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: Sextus Empiricus

Bir portakal, bir elma, bir armut ve bir kuşkucu!

31/01/2013 · Yorum bırakın

Epicurus’un σύμπτωμα’sı ve Lucretius’ça zaman

Sextus Empiricus, Epicurus’un zamanı σύμπτωμα συμπτωμάτων olarak adlandırdığını söylüyor (Adversus Mathematicos 10.219), yani Türkçesiyle “semptomların semptomu” ya da “ilineklerin ilineği”. Türkçede “semptom” dediğimiz σύμπτωμα (symptoma) esasında “denk gelen” anlamındadır, başka deyişle “belirti” ya … Okumaya devam et

30/10/2012 · 1 Yorum

Stoa mantığında λεκτόν kavramı üzerine

Geçenlerde Arapçadaki mantık teriminin, Yunancadaki aslı olan λογικὴ gibi, “söz” ve “mana” anlamlarının kesişim kümesi olduğundan söz etmiştim. (Bkz. 1, 2, 3, 4, 5) Bir arkadaşımız bunun üzerine mantıktaki λεκτόν (lekton) kavramını … Okumaya devam et

20/10/2012 · Yorum bırakın

Auge ve Paganizmin Dehası

Marc Auge’nin çok sağlam bir eseri olmakla birlikte, basitçe pagan düşüncesinin hiç de sıradan olmayan Avrupalı zihinlerin genlerinde nasıl cirit attığını ya da neden pagancılığın bilinmesi gerektiğini işler. Eser Erkan … Okumaya devam et

20/11/2010 · 3 Yorum

Sextus Empiricus, Kuşkunun Felsefesi

Sextus Empiricus, Kuşkunun Felsefesi, Çev. C. Cengiz Çevik, Kırk Gece Yayınları, 1. Basım, Ekim 2010. Kendimden bile kuşku duymaya hazır mıyım bilmiyorum ama buna yürekle atılabilirmişim gibi hissediyorum, yanlış zamanda, yanlış … Okumaya devam et

15/10/2010 · 1 Yorum

Kuşkucuların Nihilo magis’i (II. Fasıl)

  I. Fasıl için bkz. II. Fasıl Yunancası ouden mallon olan nihilo magis‘in nihil‘den öteye taşması tümüyle kuşkucuların bir oyunudur. Zira evvelce de bildirildiği gibi, örneğin “bir şey vardır” ile … Okumaya devam et

07/09/2010 · 3 Yorum

Chrysippus! (Stoacılar ve Ensest Meselesi, vol. 5)

  Bu konuda yazdığım önceki dört yazım için önce bkz. 1, 2, 3, 4. Evvelce (kabaca özetlemek gerekirse) Stoacıların enseste bilhassa iki nedenden ötürü cevaz verdiğinden bahsetmiştim, (doğru başlıklara bakarsanız … Okumaya devam et

05/08/2010 · Yorum bırakın