Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: Döderlein’s Hand-book of Latin Synonyms

(2) Latincede Eş ya da Yakın Anlamlı Kelimeler (consuetudo, mos, ritus, caerimonia)

Consuetudo bir şeyin kendisinden hareketle bir “adet” edinilmesi, uygulanmasıdır ve bir bireyin ya da topluluğun ortak eğilimini gösterir, bu bağlamda Yunancadaki ἔθος‘un karşılığıdır. Mos bir şeyin belli bir muhakemenin ürünü … Okumaya devam et

11/01/2016 · 3 Yorum

(1) Latincede Eş ya da Yakın Anlamlı Kelimeler (anima, animus, mens)

Anima Türkçede “can” dediğimiz, insanlar ve hayvanlardaki canlılığın kaynağını, bir anlamda “ruh”u imler. Yine Türkçedeki “son nefesini vermek” deyimindeki “nefes” de anima‘dır, bu bağlamda Yunancadaki ψῡχή ile özdeştir. Anima temelde … Okumaya devam et

08/01/2016 · 4 Yorum