Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: E. Husserl

Zaman

Cicero “ipsum quidem generaliter definire difficile est” diyor, yani “onu genel hatlarıyla tanımlayabilmek güç.”[1]  Zamanın “genel” (generaliter: “genel olarak”) tanımı, güçlüğü nispetinde bir niteliğin betimleyicisi olması bakımından kolaylık sağlıyor. Ancak … Okumaya devam et

21/02/2011 · Yorum bırakın