Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: teozof

Kim bu teozof?

Teolog (theos–logos‘la/tanrı-bilim’le uğraşan) ve filozof (philos–sophia‘yla/bilgi-candanlığı’yla uğraşan) olamayan ama beri yandan spekülatif ve ilahî teorilerden de kendini alamayan, bu yüzden teolojiden theos‘u, felsefeden de sophia‘yı alıp bir karışım oluşturan düşün … Okumaya devam et

13/12/2009 · Yorum bırakın