Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) – Blog

Birtakım filolojik hassasiyetler: Eskiçağ ve günümüze dair kişisel okumalar ::: İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Dr.

Tag Archives: Tevfik Fikret

Philosophia togata! Felsefenin Romalı kıyafeti giymesi üzerine (2)

Birinci kısım için bkz. Philosophia togata! Felsefenin Romalı kıyafeti giymesi üzerine Ayrıca Roma’da Felsefe başlıklı bölüme bakabilirsiniz. Romalılar ve Roma’da yaşayan Yunanlar, tarihçi Polybius’un Roma’da eserini yazdığı sıralarda, Roma senatus aristokrasisi … Okumaya devam et

17/04/2012 · 2 Yorum

Tevfik Fikret, Tefekkür

Zemân olur ki, düşünmekden ihtiraz ederim; müfekkirem o zaman bir nihâle benzer ki, alîl ü rağşenümâ şahsâr-ı bîberki şikest olur küçücük darbesiyle bir kanadın. O gün, fasıyh u muakkad, bütün … Okumaya devam et

27/03/2012 · 1 Yorum

“Timsâl i Cehâlet”, Tevfik Fikret

… Kükrer, bağırır; dağlara çarpar-da sadâsı bîfâide, eylerdi bütün kendine avdet; ablak yüzünün lihye i cârûbnümâsı enzar ı temâşâya verib siqlet ü vahşet, titrerdi civârındaki, pîşindeki eşyâ nutkundan uçan zehr … Okumaya devam et

21/11/2011 · Yorum bırakın